แจกฟรีแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2563
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2563


        ในที่สุดก็มีประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2563 มาแล้วนะครับ  ที่รับจำนวนถึง 6,400 คนเลยทีเดียว  ซึ่งกำหนดการสมัครสอบอยู่ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562  โดยรับสมัครผู้ที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป  ถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะสอบนักเรียนนายสิบตำรวจก็ลองไปเช็คคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับว่าตรงตามคุณสมบัติของนักเรียนนายสิบตำรวจหรือเปล่า

         สำหรับคนที่ต้องการจะเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจก็จะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและการทดสอบร่างกาย  โดยทางพี่ทีมงานติวชิวจะได้จัดทำแนวข้อสอบนักเรียนการสิบเพื่อให้น้องๆได้เอาไปฝึกทำกันแบบชิวๆเลย โดยข้อสอบแต่ละชุดจะมีจำนวน 5-10 ข้อ เพื่อให้สามารถฝึกทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลานาน  พร้อมทั้งมีคลิปเฉลยทางยูทูปให้ดูเฉลยข้อสอบนายสิบอีกด้วย  สำหรับข้อสอบที่สอบกันจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย (กากบาท) โดยมีวิชาต่างๆ ดังนี้
- ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์/การให้เหตุผล) 30 ข้อ
- ภาษาไทย 25 ข้อ
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30 ข้อ
- ความรู้ด้านสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 25 ข้อ
- กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
- สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
รวมเป็นข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อครับ

        ส่วนแนวข้อสอบนายสิบตำรวจจะแยกเป็นชุดๆตามวิชาต่างๆ โดยข้อสอบแต่ละชุดจะมี 5 - 10 ข้อ โดยให้น้องๆให้เวลาฝึกทำแต่ละชุดไม่เกิน 10 นาที เพื่อเป็นการฝึกทำข้อสอบไปในตัว  ส่วนถ้ามีข้อสอบทำไม่ได้หรือสงสัยก็สามารถเข้าไปดูให้คลิปเฉลยได้  น้องๆสามารถไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบและดูคลิปเฉลยที่ด้านล่างได้เลยครับ


[แจกฟรี] แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 by ติวชิว


       สำหรับน้องๆที่ต้องการจะสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์เพื่อมาเป็นนักเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2562 แล้ว น้องๆอาจจะไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไง มีคุณสมบัติไหม และเตรียมตัวสอบข้อเขียนยังไง พี่จะมาแนะนำน้องๆเอง โดยจะมีทั้งคลิปแนะนำการเตรียมตัวสอบ และทำแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์มาลองให้น้องๆได้ฝึกทำเช่นกัน โดยข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและมีวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้ คือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ทัศนคติ  และความถนัดทางปัญญา

       โดยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ที่พี่ทำในแต่ละชุดจะมีข้อสอบ 5/10 ข้อมาให้น้องๆลองฝึกทำก่อน ให้น้องๆลองฝึกทำข้อสอบก่อน ลองใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  เอาให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงที่ต้องทำข้อสอบให้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา (ฝึกทำบ่อยๆ เพิ่มความชำนาญในการสอบ)


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 1
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 2
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 3
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 4
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 5
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 6
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 7
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 8
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 3
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 6
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 7
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2562 วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 8
ข้อสอบ+เฉลย/คลิปวิดีโอเฉลย

แจกฟรีแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561


        สำหรับแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ปี 2561 นี้ ทางพวกพี่ทีมงานติวชิวได้เริ่มจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้รู้ว่าข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์จะออกประมาณไหน เนื้อหาเป็นอย่างไร และให้น้องๆ ได้ฝึกทำข้อสอบไปในตัวด้วย  โดยข้อสอบเหล่านี้ใน 1 ชุดจะมี 5/10 ข้อขึ้นอยู่กับแต่ละวิชา ให้น้องๆ ได้ฝึกทำข้อสอบไปวันละชุด จับเวลา 10 นาที  หลังจากนั้นแล้วก็มีเฉลยให้ดูว่าทำถูกต้องหรือไม่  ถ้ามีข้อใดผิดก็มีเฉลยแบบละเอียดให้ดูผ่านยูทูปอีกด้วย  ให้กันขนาดนี้แล้ว  หวังว่าน้องๆ จะตั้งใจฝึกทำข้อสอบกันนะครับ (จะได้สอบติดนักเรียนไปรษณีย์กัน)

      วิธีการทำข้อสอบให้น้องๆ ดาวน์โหลดข้อสอบจากลิ๊งค์ด้านล่างนี้ตามวิชาที่จะฝึกทำ  จากนั้นจับเวลาทำ 10 นาที ตรวจทำตอบ ถ้ามีข้อไหนทำผิดหรือไม่เข้าใจก็สามารถดูวีดีโอเฉลยได้ครับ  ง่ายๆ แค่นี้เอง  (***ถ้าตอนดาวน์โหลดข้อสอบแล้วมีโฆษณาเด้งขึ้นมา ให้รอ 5 วินาทีแล้วกด "กดข้าม" หรือ "Skip Ad" นะครับ)


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-3/วิดีโอเฉลยข้อ4-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-3/วิดีโอเฉลยข้อ4-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-2/วิดีโอเฉลยข้อ3-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-2/วิดีโอเฉลยข้อ3-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-2/วิดีโอเฉลยข้อ3-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 9 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 10 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-10
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-10
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-10
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-10
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-10

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561 วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 :
ข้อสอบ+เฉลย/วิดีโอเฉลยข้อ1-5เช็คคุณสมบัติและเตรียมความพร้อม ก่อนสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2561


      สำหรับหลายคนที่อยากจะได้งานที่มั่นคงและที่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน  การที่มาสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์ก็คงเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจ  เนื่องจากเมื่อเรียนจบ 1 ปีและสอบผ่านหมดแล้วก็จะได้บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 2 ของบริษัทไปรษณีย์ไทย  หนึ่งในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่ถือว่าตอนนี้มีผลงานที่ดีอยู่ (บริษัทมีผลกำไร) ทำให้หลายคนอยากจะสอบแข่งขันเข้ามาทำงานที่นี่  ซึ่งนักเรียนการไปรษณีย์ก็ถือเป็นหนทางหนึ่งของการเข้ามาทำงานที่บริษัทไปรษณีย์ไทย

      ส่วนเรื่องการสอบนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม  แต่เรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นคือ คุณจะมีสิทธิเข้าสอบหรือไม่  นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า  โดยแต่ละปีทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจะเปิดสอบนักเรียนไปรษณีย์ประมาณปีละ 200 คน ทั้งเพศชายและหญิง (แต่ผู้ชายรับมากกว่าผู้หญิง) ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนของแต่ละปี  แต่สำหรับประกาศรับสมัครของปี 2561 ยังไม่มีประกาศออกมา  น้องๆที่สนใจก็ควรจะเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมก่อนสอบ (อ้างอิงคุณสมบัติจากปี 2560) ซึ่งคุณสมบัติของน้องๆที่ควรมีก่อนมาสอบนักเรียนไปรษณีย์หลักๆและสรุปมาง่ายๆ จะมีดังนี้

      - จบ ม.6 (เรียนจบม.ปลายหรือกศน.ก็ได้)
      - มีเกรดเฉลี่ยตอน ม.ปลาย (6 เทอม) มากกว่า 2.5
      - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/เพศหญิงหรือชายต้องโสด
      - มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี (10 พ.ค. 2536 - 9 พ.ค. 2544)
      - ไม่เคยติดคุก
      - ไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บ.เอกชน

    นี่เป็นคุณสมบัติแบบคราวๆของผู้ต้องการจะสมัครสอบ และเมื่อน้องๆ มีทุกคุณสมบัติดังต่อไปนี้แล้ว  สิ่งต่อมาที่ควรจะทำ คือ อ่านหนังสือสอบนั่นเอง  ยิ่งเริ่มไวยิ่งมีความพร้อมมากกว่าคนอื่น  โอกาสจะสอบติดก็ยิ่งสูงขึ้น  ส่วนวิชาที่ต้องสอบมีด้วยกัน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และทัศนคติ โดยจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเกิน 50 % ด้วย  ไม่งั้นก็หมดสิทธิตรวจคะแนนวิชาอื่น   ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายและอื่นๆอีกมากมาย ไว้สอบติดค่อยว่ากัน  ส่วนถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือตรงไหน  ข้อสอบออกยังไงก็สามารถติดตามบล็อกติวชิวได้เลยครับ  พี่ๆจะจัดทำแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์มาให้น้องๆได้ฝึกทำกัน  ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับน้องๆแล้วว่าตั้งใจแค่ไหน  สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆ โชคดีทุกคนนะครับ


ขั้นตอนการ Boot คอมพิวเตอร์ และความแตกต่างระหว่าง Cold boot กับ Warm boot

Cold boot และ Warm boot

        เมื่อพูดถึงเรื่องการบูทเครื่อง (Boot Up) นั่นคือการที่คอมพิวเตอร์นำระบบปฏิบัติเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ (Memory Unit) ก่อน  แล้วระบบปฏิบัติการจึงจะเริ่มทำงานตั้งแต่เปิดสวิทซ์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นไป  โดยมีขั้นตอนแบบอธิบายง่ายๆ ดังนี้

        1. Power Supply จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปให้อุปกรณ์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์  โดยจะเริ่มจ่ายพลังงานไฟฟ้าทันทีที่กดปุ่ม Power On  และตอนนั้นจะมีสัญญาณ Power Good ส่งไปบอกซีพียูให้เริ่มทำงาน

      2. ทันทีที่ CPU ได้รับสัญญาณ  CPU จะพยายามเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในไบออสเพื่อทำงานตามชุดคำสั่งที่เก็บไว้โดยทันที

       3. โปรแกรมจะเริ่มทำงานตามกระบวนการ POST (Power On Self Test) เพื่อตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์  สามารถดูผลการตรวจสอบได้ทั้งแบบข้อความที่แสดงบนหน้าจอในระหว่างบูทและจากเสียงสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ส่งออกมา

        4. ผลลัพธ์จากกระบวนการ POST จะถูกนำมาตรวจสอบกับข้อมูลซีมอส (CMOS – complementary metal oxide semiconductor) ถ้าถูกต้องตรงกันจะทำงานต่อได้ แต่ถ้าไม่ จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลก่อน

        5. ไบออสจะอ่านโปรแกรมสำหรับการบูทระบบปฏิบัติการจากเซ็กเตอร์แรกของฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลไว้

        6. เมื่อไบออสอ่านระบบไฟล์ของไดรฟ์ที่บูทได้แล้ว  จะไปอ่านโปรแกรมของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า เคอร์เนล (kernel) เข้ามาเก็บในหน่วยความจำหลักหรือ RAM ก่อน

        7. เคอร์เนล (kernel) ที่ถูกถ่ายโอนลงหน่วยความจำแล้ว จะเข้าไปควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมและโหลดค่า configuration ต่าง ๆ พร้อมแสดงผลออกมาผ่านหน้าจอของผู้ใช้เพื่อรอรับคำสั่งการทำงานต่อไปประเภทของการบูทคอมพิวเตอร์

      1. Cold boot  เป็นการบูทคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) แล้วเข้าสู่กระบวนการทำงานโดยทันที โดยปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) ทำหน้าที่ปิดเปิดการทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์คล้ายกับสวิทช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
       ***สรุปง่ายๆ ก็คือ เปิดคอมพิวเตอร์จากที่ปิดเครื่องอยู่ตามปกติ

      2. Warm boot เป็นการบูทคอมพิวเตอร์โดยทำให้เกิดการบูทใหม่ หรือรีสตาร์ทเครื่อง (restart) มักจะใช้ในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถทำงานต่อไปได้/เครื่องค้าง/เครื่องแฮงค์ ซึ่งจะต้องบูทเครื่องใหม่ มีวิธีหลักๆ ดังนี้
       - กดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete จากคีย์บอร์ด แล้วเลือกคำสั่ง restart
       - สั่ง restart คอมพิวเตอร์จากสตาร์ทเมนูของแต่ละระบบปฏิบัติการ
       - กดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง
       *** สรุปง่ายๆ ก็คือ การรีสตาร์ทเครื่องจากที่เครื่องเปิดอยู่ให้บูทเครื่องใหม่


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5


       แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5  ทีมงานติวชิวได้จัดทำขึ้นมานั้นเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทำแนวข้อสอบแบบสบายๆ ไม่ต้องมานั่งอ่านหรือนั่งติวข้อสอบเป็นเวลานานๆ ซึ่งจะทำให้น้องๆ เบื่อในการฝึกฝน แต่ใช้หลักที่ว่าน้องๆ ต้องฝึกและขยันทำแนวข้อสอบบ่อยๆ เพื่อที่จะได้สอบติดนักเรียนไปรษณีย์

        โดยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5 ประกอบด้วยข้อสอบ 5 ข้อ โดยให้เวลาทำแนวข้อสอบ 5 นาทีเพื่อเป็นการฝึกการจำลองทำข้อสอบจริงไปในตัว  ถ้าน้องๆ พร้อมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อสอบและดูวีดีโอเฉลยได้ที่ด้านล่างได้เลยครับ


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5 (PDF)   ---> https://goo.gl/CJTDtS

เฉลยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5     ---> https://goo.gl/vfapHu

วีดีโอเฉลยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์  ---> https://youtu.be/Tou-xj1WVVc=======================================
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5
=======================================

 1. ข้อใดไม่มีคำที่ใช้ความหมายเชิงอุปมา
    ก. ใครๆ ก็อยากได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรี   
    ข. พระอภัยมณีเป็นหนึ่งในเพชรน้ำงามของวรรณคดีไทย   
    ค. ผมมอบดอกไม้ให้คุณด้วยความรัก
    ง. ร้านหน้ากากร้านนี้ทำไมมีคนเยอะจัง สงสัยจะมีหน้าม้าแน่ๆ เลย

2. ข้อใดใช้คำกะทัดรัด
    ก. ผมปรารถนาให้ธุรกิจขายข้างแกงประสบความสำเร็จ           
    ข. ที่ทำการไปรษณีย์นี้เปิดทำการเวลา 8.30 น.       
    ค. หนังผีของไทยเป็นหนังผีที่น่าสยดสยองพองขนมาก       
    ง. ลุงแดงเป็นคนกว้างขวางนับหน้าถือตาของหมู่บ้านไทรโยค

3. (1) ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ        (2) ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
    (3) เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้               (4) เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา
    ข้อใดเรียกลำดับคำประพันธ์นี้ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
    ก. (1) - (4) - (3) - (2)       
    ข. (3) - (2) - (1) - (4)           
    ค. (4) - (1) - (3) - (2)       
    ง. (1) - (4) - (2) - (3)

4. ข้อใดต่อไปนี้มีคำพ้องรูป
    ก. วันจันทร์ฉันจะไปซื้อไม้จัน       
    ข. ทำไมไก่ตัวนี้ขันอยู่บนขันน้ำ
    ค. พี่ขัดห้องน้ำ น้องขัดห้องครัว       
    ง. ทศกัณฐ์มี 2 กรรณ

5. "ตอนที่ผมเรียนชั้นมัธยมปลาย ผมอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ ทั้งๆ ที่ผมเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์" ข้อความดังกล่าวบกพร่องในเรื่องใดมากที่สุด
    ก. ลำดับประโยคไม่ถูกต้อง               
    ข. ใช้ระดับภาษาไม่เหมือนกัน   
    ค. ใช้คำเชื่อมผิด           
    ง. ใช้คำภาษาต่างประเทศ


       ถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะแนะนำพี่ๆ ทีมงานติวชิวสามารถคอมเม้นต์ที่ใต้โพสนี้หรือที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tewchewpoststudent/ ได้เลยครับ ทางทีมงานจะช่วยดูให้นะครับ

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4


       แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4  ทีมงานติวชิวได้จัดทำขึ้นมานั้นเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทำแนวข้อสอบแบบสบายๆ ไม่ต้องมานั่งอ่านหรือนั่งติวข้อสอบเป็นเวลานานๆ ซึ่งจะทำให้น้องๆ เบื่อในการฝึกฝน แต่ใช้หลักที่ว่าน้องๆ ต้องฝึกและขยันทำแนวข้อสอบบ่อยๆ เพื่อที่จะได้สอบติดนักเรียนไปรษณีย์

        โดยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4 ประกอบด้วยข้อสอบ 5 ข้อ โดยให้เวลาทำแนวข้อสอบ 5 นาทีเพื่อเป็นการฝึกการจำลองทำข้อสอบจริงไปในตัว  ถ้าน้องๆ พร้อมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อสอบและดูวีดีโอเฉลยได้ที่ด้านล่างได้เลยครับ


แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4 (PDF)   ---> https://goo.gl/XFLrdF

เฉลยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4     ---> https://goo.gl/YmJc0u

วีดีโอเฉลยแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์  ---> https://youtu.be/zZR1Wt1QjO4


=======================================
แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4
=======================================

1. คำประพันธ์ต่อไปนี้เป็นโวหารแบบใด
            อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้        โภชนาสาลีก็มีถม
        แต่คราวหลังครั้งสมุทรโคดม        มาสร้างสมสิกขาสมาทาน   
ก. บรรยายโวหาร           
ข. พรรณนาโวหาร    
ค. เทศนาโวหาร           
ง. สาธกโวหาร

2. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ
ก. แมว    กีฬา        สะใภ้           
ข. เสวย    ตะวัน        ข่า           
ค. หมา    ปู่        มะม่วง           
ง. ชาม    สะดือ        เก้าอี้

3. ข้อใดต่อไปนี้มีคำประสม
ก. สามีภรรยาคู่นี้ดูน่ารักจังเลย
ข. เวลาเป็นหวัดต้องดูแลตัวเองดีๆนะ   
ค. วันนี้พวกเราไปกินยำปูม้ากันเถอะ
ง. ห้องนี้มีแค่โต๊ะกับเก้าอี้เองเหรอ

4. ลักษณะของคำซ้ำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. พรุ่งนี้เราไปเที่ยวแถวๆ ปทุมธานีกัน
ข. งานนี้มันกล้วยๆ สำหรับผม           
ค. ทำไมอยู่ๆ เธอถึงได้ล้มลงกับพื้น
ง. บริษัทผมไม่ต้องการคนที่ทำงานส่งๆ แบบคุณ

5. สำนวน/สุภาษิตข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
ก. ขนมพอสมน้ำยา               
ข. ขิงก็รา ข่าก็แรง   
ค. ไม้เบื่อไม้เมา           
ง. กินปูนร้องท้อง


        ถ้าน้องๆ มีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นอะไรที่อยากจะแนะนำพี่ๆ ทีมงานติวชิวสามารถคอมเม้นต์ที่ใต้โพสนี้หรือที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tewchewpoststudent/ ได้เลยครับ ทางทีมงานจะช่วยดูให้นะครับ